Mellanrum

Våra villkor

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap hos du&pepp AB och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud enligt aktuellt schema.
Samtliga medlemskap är digitala, medlemskort/klippkort ligger digitalt i appen och på kundens medlemsprofil. 
Inga fysiska medlemskort/klippkort distribueras. 


2. Distansavtalslagen/ Återbetalningsskyldighet
du&pepp AB följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela du& pepp AB om hen ångrat sitt köp. 
Om kunden utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp hen har betalat för varan tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att kunden ångrat sig. Kunden får själv betala returkostnaderna när varor sänds tillbaka. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.


3. Hälsotillstånd 
Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på du&pepp AB. Du behöver absolut inte vara vältränad för att träna, det ordnar vi på plats, däremot så ansvarar du för din egen hälsa och välmående och att för att veta dina begränsningar för att just du och din kropp ska må bra!


4. Avtalstid och uppsägning 
du&pepp AB erbjuder medlemskap både med och utan bindningstid. Månadsmedlemskapet gäller tills vidare/löpande tills kunden säger upp medlemskapet. Samtliga belopp är inklusive moms (6% för träning, 25% för kostrådgivning) och avser betalning i valuta SEK. 

För våra olika medlemskap, bindningstider uppsägningstider och priser se "våra medlemskap & tjänster".

5. Prisändringar 
du&pepp AB äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista.


6. Avstängning vid utebliven betalning 
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden att stängas av från träning tills betalning sker.


7. Månadsvis betalning 
Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott. Vid månadsdebitering är förfallodagen den 27:e varje månad. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.
Om teckning saknas på kundens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickas en påminnelse för förfallen månadsavgift. 
Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när angivet belopp har kommit in på du&pepp ABs konto. Om betalningen inte erhålls senast på förfallodagen för påminnelse förbehåller sig du&pepp AB rätten att debitera eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.


8. E-handel

För att medlemmen ska kunna betala inköpt medlemskap behöver betalningar för e-handel godkännas via dennes bank. 


9. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter 
Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan mot giltigt intyg frysa sitt medlemskap.
Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet, studier, värnpliktstjänstgöring eller jobb på annan ort ges med minst 30 dagar och längst med 365 dagar. Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. tre månader efter beräknad nedkomst.
Behöver medlemskapet frysas längre än dessa tre månader efter nedkomstdatum, behöver medlem styrka detta med ett intyg.
Frysning av medlemskap vid resa i mer än 90 dagar ges med minst 90 dagar och längst med 365 dagar. Frysning av medlemskap ska ske i förväg. Endast vid sjukdom kan du ansöka om retroaktiv frysning.


Giltiga intyg: 
Sjukdom / skada: Läkarintyg / utlåtelse av sjukgymnast
Graviditet: Inget intyg krävs
Jobb/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt
Resa i mer än 90 dagar: Tur och retur biljett, adressändring eller dylikt
Begäran om frysning av medlemskap skickas till hej@duopepp.se


10. Ändring av kundens personuppgifter 
Kunden skall omgående underrätta du&pepp AB om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.
du&pepp AB ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.


11. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall 
du&pepp AB ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter. Vi ansvarar inte för olyckor eller skador som kan drabba dig under eller till följd av träningen, men gör naturligtvis så gott vi kan för att förhindra att detta sker. 


12. Praktiska ändringar 
du&pepp AB förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka inför en ny termin.


13. Kundregister i databas 
Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. du&pepp AB behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter utelämnas ej till tredje part om ej behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med intresseavvägning som rättslig grund. 


14. Medgivande 
Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren du&pepp AB för överföring till denne. 


15. Annan betalare 
Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.


16. Cookies

Denna webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på datorn och som innehåller information för att hjälpa webbplatsen att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på datorn. Under tiden för ett första besök på webbplatsen blir webbläsaren tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop användaren med andra användare. För att kunna använda webbplatsen till fullo bör kunden tillåta cookies i sin webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge kunden som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter. Cookies kan raderas. På denna webbplats används cookies exempelvis för att hålla koll på kundens kundvagn, inställningar och vilka sidor som besökts för att kunna ge kunden en bättre kundupplevelse och support.

Mellanrum